Over Soortennl
 

Over Soortennl

SoortenNL is hét kennisnetwerk voor alle wilde planten en dieren van Nederland. Een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Met die gegevens ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur en verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.

Binnen het netwerk wordt o.a. gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna, ecologische monitoring en bescherming van soorten en hun leefgebieden.

Soortennl is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

 

Stichting Anemoon
FLORON
(Floristisch Onderzoek Nederland) 

Zoogdiervereniging

De BLWG
, Vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek

EIS
Kenniscentrum Insecten
RAVON,  natuurbeschermingsorganisatie

De Vlinderstichting
Mycologenvereniging
Kleine vlinderstichting TINEA

Vogelbescherming Nederland

Waarneming

KNVV

IVN

Sovon

Cultuurfonds

Soortennl